• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tarik kiziltan

Beyin damarı darlıkları tam tıkanmaya dönüşürse genellikle inme (felç) gelişir. Koroner Bypass Ameliyatı öncesinde hastalarımızın beyin damarlarını araştırıyoruz. Ciddi darlık bulunan hastalara, bypass ameliyatına ek olarak Carotis Endarterektomi (beyin damarının ameliyat ile açılması) işlemi uyguluyoruz. Ameliyat sonrasında Doppler testini tekrarlayarak darlığın kontrolünü ve damar içindeki kan akımı dinamiklerini inceliyoruz. #tarikkiziltan #kalpdamarcerrahisi #koronerbypass #abdominalaortanevrizması #koronerbaypas #varis #lazertedavisi #chiva #skleroterapi #kalpcheckup #efortesti #kılcalvaris #varistedavisi

Bypass Ameliyatı ve Beyin Damarı Darlığı

tarik kiziltan

Hastalara ‘Sizin yaşınız genç, ameliyat için erken, şimdilik stent takalım bypass ameliyatını ilerki yıllara bırakmak daha uygun olur’ şeklinde özetlenebilecek tavsiyeler yapıldığını görüyoruz. Üstelik bu tür bir tavsiyeler, bilimsel olarak öncelikle ameliyat uygulanması gereken hastalara yapılmakta. Özetle söylemek gerekirse, bypass veya stentleme kararı yaşa değil kalp damarlarının hangi seviyelerde ve kaç tanesinin hastalıktan etkilendiğine bakılarak verilir. Genel olarak ana damar- 3 damar hastalarına, LAD damarının ilk bolgelerinin darlıklarına ve kalp fonksiyonunun bozulduğu hastalara ameliyat uygulamak kesinlikle daha uygundur. Ameliyata uygun bir hastada, ameliyat uygulanamayacak kadar genel durum bozukluğu veya kanser gibi bir hastalık nedeniyle hastanın yaşam beklentisinin zaten kısaldığı düşünülüyorsa ameliyattan vazgeçip stentleme düşünülebilir.

Prof. Dr H. Tarık Kızıltan

tarik kiziltan

Bypass Ameliyatı Sonrasında İlaç Kullanımı: Hastalarımızda, genellikle bypass ameliyatı sonrasında uzun vadede hangi ilaçların kullanılacağına dair bir belirsizlik bulunuyor. Öncelikle her iki tedavi biçiminin de vücuttaki damar sertliği hastalığını yok etmediğini hatırlayalım. Tedavi sonrasında hastalığın kendisi ve tabiki ek risk faktörleri ile mücadele şart. Bizler bypass ameliyatı sonrasında en azından beta bloker, kolesterol düşürücü statin ve aspirin kullanıyoruz. Bu tedavinin hayat boyu olacağı unutulmamalı. Ayrıca gereken hastalarda tansiyon, şeker, lipid ilaçlarını damar sertliği ile mücadelenin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz.

Prof. Dr. H. Tarık Kızıltan

tarik kiziltan

Kalp ve Damar Cerrahisi: Normalde Abdominal Aort çapı 2 cm' dir. Ölçülen çap 2 cm üzerinde ise aort genişlemesi, 3 cm üzerinde ise Aort Anevrizması (balonlaşma) varlığı söz konusudur. Genişlemiş aort ve aort anevrizması varlığında ise klinik olarak yakın takip önemli.

Prof. Dr. H. Tarık Kızıltan

tarik kiziltan

Kalp ve Damar Cerrahisi: Abdominal Aort Anevrizmasının patlama (rupture) veya çatlama (dissection) gibi hayati tehlikeler gelişmeden önce, yani erken teşhisi çok önemli. Çünkü bir kez bu sorunlar ortaya çıkarsa, hastalık ölümcül seyrediyor. Bu nedenle, özellikle sigara öyküsü bulunan 65-75 yaş arası erkeklerde, en az bir kez Ultrasonografi ile tarama yapılmalı.

Prof. Dr. H. Tarık Kızıltan