ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI: ENDOVASKÜLER TEDAVİ

ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI: ENDOVASKÜLER TEDAVİ

Damar çapının genişlemesi dilatasyon, normal çapın % 50’si üzerindeki dilatasyon ise balonlaşma (anevrizma) olarak isimlendirilir. Gene karın içindeki aort atardamarının 3 cm ve üzerinde genişlemesi (normal çap 2 cm) abdominal aort anevrizması (AAA) olarak bilinir.

Anevrizmalar patlama (rupture) veya çatlama (diseksiyon) sonucunda hayatı tehdit ederler. Anevrizma çapı büyüdükçe hayati tehdit artar. Çapı 5 cm kadar olan bir AAA bulunan hastada, bazı özel durum ve hastalıklar dışında hastalığın varlığı nedeniyle hayati riski % 5 ‘tir. Bu risk, geleneksel ameliyat riskine eşit olduğu için, AAA çapı 5 cm’ ye ulaşıncaya kadar tedavi değil klinik olarak dikkatli bir takip tavsiye edilir. Beş cm ve özellikle 5,5 ve 6 cm üzerindeki anevrizmalarda risk çok yükselir ve mutlaka tedavi önerilir. Bayanlarda çap kriteri konusunda 5 mm ile 1 cm arasında daha erken davranılması gerekmektedir. Ayrıca yüksek tansiyon, aktif sigara kullanımı, akciğer hastalığı (bronşiektazi, amfizem) patlama için risk faktörü olarak bulunmuştur. Bir AAA hastası geleneksel açık cerrahi yöntem veya angio laboratuarında endovasküler yöntem (EVAR) kullanılarak tedavi edilir. Açık yöntemde karın açılarak anevrizmaya ulaşılır ve anevrizma açılır. Bu bölgeye suni bir damar cerrahi dikiş yöntemi ile dikilir ve anevrizma tamamı ile yok edilir. EVAR yönteminde ise kasıktan girilerek anevrizma içine çok özel bir suni damar döşenir. Kan dolaşımı yeni döşenen damar içinden gerçekleşir ve genişlemiş anevrizma bölümü tamamen damar sisteminin dışında bırakılır. İçinde ileri yaş ve riskli vakaların da bulunduğu geniş serilerde açık cerrahi ile yapılan tedavinin ameliyat sonrası hayati riski % 5 civarındadır. Günümüzde vakaların büyük bir kısmı EVAR uygulanarak tedavi olanağı bulabilmektedir. Bu yöntemin ilk 30 gün içindeki riski açık cerrahi girişime kıyasla daha düşüktür (%2-3), ancak sadece anatomik olarak uygun vakalarda kullanılabilmektedir. EVAR uygulanırken nadiren sorun çıkma ve acil ameliyat gerekme olasılığı mevcuttur. Gene başarılı bir EVAR sonrasında ikinci bir girişim gerekme olasılığı başarılı bir açık cerrahi girişimde olduğundan daha yüksektir. Önemli bir bilimsel çalışmada açık ameliyat veya EVAR uygulanması sonrasında başlangıçta farklı olan işlem sonrası ölüm oranı (EVAR sonrası daha düşük), ikinci sene sonunda bütün ölüm sebepleri değerlendirildiğinde eşit bulunmuştur. Bu bulgu AAA bulunan hastalarda eş zamanlı pek çok hayati risk faktörünün bulunması ile açıklanmış ve optimum hayat beklentisinin artırılması için risk faktörleri ile mücadeleye dikkat çekilmiştir.