• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
tarik kiziltan

Kalp ve Damar Cerrahisi: Normalde Abdominal Aort çapı 2 cm' dir. Ölçülen çap 2 cm üzerinde ise aort genişlemesi, 3 cm üzerinde ise Aort Anevrizması (balonlaşma) varlığı söz konusudur. Genişlemiş aort ve aort anevrizması varlığında ise klinik olarak yakın takip önemli.

Prof. Dr. H. Tarık Kızıltan

tarik kiziltan

Kalp ve Damar Cerrahisi: Abdominal Aort Anevrizmasının patlama (rupture) veya çatlama (dissection) gibi hayati tehlikeler gelişmeden önce, yani erken teşhisi çok önemli. Çünkü bir kez bu sorunlar ortaya çıkarsa, hastalık ölümcül seyrediyor. Bu nedenle, özellikle sigara öyküsü bulunan 65-75 yaş arası erkeklerde, en az bir kez Ultrasonografi ile tarama yapılmalı.

Prof. Dr. H. Tarık Kızıltan