Adana kalp damar cerrahisi doktoru Prof. Dr. H. Tarık Kızıltan

Çalışma Saatleri Pzt - Cu : 09:00 - 18:30

Randevu ve Sorularınız+90 532 576 2894

Mitral Kapak Ameliyatı

Mitral Kapak Ameliyatı

Adana Kalp Damar alanında mitral kapak ameliyatı Prof. Dr. Tarık Kızıltan tarafından uygulanmaktadır. Mitral kapak kalbin sol tarafında ana pompalayıcı boşluk olan sol ventrikül (LV) ve sol kulakçık (LA) arasında yerleşik aynı zamanda küçük adelecikler ile sol ventrikül iç kısmına tutunan iki (ön-arka, anterior-posterior) kapakçıktan oluşur. Mitral kapak kalbin kasılma-gevşeme döngüsü içersinde açılır ve kapanır. Kalp kasıldığında kapanarak kanın akciğerlere kaçışını engeller, kalp gevşediğinde ise açılarak akciğerden sol kulakçığa gelmiş olan kanın sol ventriküle geçmesini temin eder. En önemli mitral kapak hastalıkları mitral kapak stenozu (darlığı) ve mitral kapak regürjitasyonu (yetersizliği) olarak sıralanabilir. Mitral kapak darlığı durumunda kapak içinden yeterince kanın geçmesine izin vermez, mitral kapak yetersizliğinde ise kalp kasılması sırasında kapak kapanması tam değildir ve kan akciğerlere geri kaçar. Her iki klinik durum da yeterince ilerlediğinde erken yorulma, nefes darlığı, akciğer ödemi ve kalp yetersizliği ile sonuçlanır. İlerlemiş mitral kapak hastalığı sağ kalp ve triküspid kapak yetersizliğine sebep olabilir. İlaç tedavisine rağmen kalp yetersizliğinin ilerlemesi mitral kapak tamiri veya mitral kapak replasmanı (kapağın değiştirilmesi) ameliyatlarını gerekli kılar. Bazen ileri düzeyde mitral kapak darlığı veya yetersizliği olmasına rağmen hastalar önemli bir şikayet hissetmeyebilirler. Bu hastalarda ameliyat yapılması kalbin daha fazla bozulmasını engeller ve uzun dönemli sonuçlar daha iyidir.

Mitral Kapak Ameliyatı

Mitral Kapak Ameliyatı

Adana Kalp Damar alanında mitral kapak ameliyatı Prof. Dr. Tarık Kızıltan tarafından yapılmaktadır. Cerrahi işlem gerektiğinde öncelikle öncelikle mitral kapak tamiri tercih edilir. Tamir kapağın kendi doğal dokusu kullanılarak yapılmaktadır, kapak mikroplara daha dirençli kalmakta ve kan sulandırıcı tedavi gerektirmemektedir.

Bu iki ameliyat arasında seçim yaparken hasta yaşı, diğer kapaklarda bulunan hastalıklar, eş zamanlı koroner bypass gereksinimi gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Çoğu zaman hastalık tamire müsaade etmeyecek kadar ilerlermiştir ve kapak replasmanı seçilir. Kapak tamiri ve replasmanı özel durumlar dışında genel anestezi, ön göğüs kemiğinin açılması (sternotomi), kalp akciğer makinası eşliğinde kardiyopulmoner bypass, sistemik soğutma gibi yöntemler kullanılarak uygulanır. Kapak replasmanı uygulanırken cerrahınız kalbinizi açarak bozulmuş kapağı çıkarır, yerine özel dikişler kullanarak metal kapak veya biyolojik kapağı diker. Her iki kapak tipi de avantaj ve dezavantajlara sahiptir. Genel olarak metal kapakların yapısal bozulmaya uğraması mümkün değildir yani ömürleri çok uzundur ve kan sulandırıcı gerektirirler. Biyolojik kapaklar ise zamanla yapısal bozulma (structural degeneration) gösterirler, dolayısı ile ömürleri sınırlıdır ancak kan sulandırıcı gerektirmezler. Bazı durumlar hariç hastalara çoğunlukla yaşları göz önünde bulundurularak metal veya biyolojik kapak kararı verilir. Bu kararı hasta ve cerrahlar birlikte alırlar. Kapak tamiri ve replasmanı ameliyatları yaş, kalp yetersizliği, diyabet, hipertansiyon, böbrek yetmezliği, beyin ve periferik damar hastalığı gibi ek klinik sorunların varlığında artan hayati risklere tabi büyük ameliyatlardır. Genel olarak mitral kapak ameliyatı kanama, pıhtı emboli oluşumu, takılan kapakta fonksiyonel bozulma, kalp ritim problemleri, infeksiyon, inme ve ölüm riski içerir. Ameliyat ekibiniz ile bu riskleri detaylıca konuşunuz. Bütün kalp kapak müdahalelerinden önce hastaların diş kontrollerinin ve gereken diş çekim, önemli tedavilerin yapılması gereklidir. Aksi takdirde dişte bulunan mikroplar kapak müdahalesi sonrasında tamir ve replasmanda kullanılan suni protez yapıları istila ederler. protez kapak endokarditi olarak bilinen bu çok ciddi durumun tedavisi uzun, zor ve risklidir.

Açık kalp ameliyatını kaldıramayacak kadar riskli hasta grubunda mitral kapak yetersizliği (regürjitasyonu) tedavisi için geliştirilmiş Mitra Clip uygulaması mevcuttur. Uygun vakalarda bu yöntem ile anjiyo laboratuarında kasıktan girilerek mitral kapağa ait ön ve arka kapakları kanı kaçırmayacak şekilde clip ile birbirine tutturmak mümkün olabilmektedir.